We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. Nadat de viering van onze bevrijding vele jaren in het teken heeft gestaan van WO II, gaat het nu steeds meer over de vrijheid die we nu genieten.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn echter niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. Rondom ’75 jaar vrijheid werd er door Stichting Herdenken Bevrijding Bergh éénmalig een speciaal magazine uitgegeven, vol verhalen over en uit de WO II. 

Pin It on Pinterest

Share This